Ritmika 1, 2, 3, 4

RITMIKA 1
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
16:00 – 16:45
Bijeli studio / Sivi studio

RITMIKA 2
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
16:45 – 17:30
Bijeli studio / Sivi studio

RITMIKA 3
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
17:30 – 18:15
Bijeli studio / Sivi studio

RITMIKA 4
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
18:15 – 19:00
Bijeli studio / Sivi studio

RITMIKA 1 (od 3 do 4 godina)

RITMIKA 2 (od 5 do 6 godina)

RITMIKA 3 (od 7 do 9 godina)

RITMIKA 4 (od 10 do 12 godina)

Djeca predškolske i  školske dobi .

Naglasak na razvijanju plesne kreativnosti i kulture tijela.

Osnova je rada s djecom predškolske i rane školske dobi plesna igra, improvizacija kojom se u djeci budi i razvija interes za pokret , kinestetički osjećaj tijela , te potiče mašta i kreativnost u stvaranju vlastitih plesnih cjelina.

Molimo roditelje da ne ulaze u dvoranu s djecom za vrijeme trajanja sata. 

VODITELJICA: ZRINKA LUKČEC KIKO

Zrinka Lukčec Kiko samostalna je plesna umjetnica, bila je dugogodišnja članica Zagrebačkog plesnog ansambla unutar kojeg je surađivala sa mnogim domaćim i stranim pedagozima i koreografima: Juan Carlos Garcia, Ksenija Zec, Bebeto Cidra, Katja Šimunić, Silvia Both, Liz King, Snježana Abramović Milković, Kilina Cremona, Irma Omerzo, Martin Sonderkamp, Emilio Gutierrez, Alexis Eupierre, Francesco Scavetta, Natalija Manojlović, Bo Madvig, Ted Stopfer, Laura Aris Alvarez, Renata Carola Gatica, Aleksej Taran.

Dobitnica Nagrade hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje u predstavama  “Nešto , možda, sasvim osobno” (Snježana Abramović Milković), “Isto” (Ksenija Zec).

2005. godine osniva Udrugu za pokret, suvremeni ples i audio vizualnu komunikaciju Plešimedo , unutar koje samostalno realizira projekte ( Tanka linija, Perači prozora , Giga Barićeva , Ofelia , Sola ).

 

Kontakt e-mail adresa: kikolukcec@gmail.com

Mob: 095 906 5698

 

Mjesečna članarina: 40 €

Drop-in sat: 6 €