Natrag


28.02.2017.

Rezultati rezidencijalnog programa za 2017. godinu

U ponedjeljak 27.02. sastalo se povjerenstvo u sastavu Petra Valentić, Rajko Pavlić i Martina Nevistić za izbor predstava za rezidencijalni program u ZPC-u u 2017.godini.

Kriteriji su bili: kvaliteta prijavljenog koncepta predstave, društvena relevantnost projekta, umjetnička izvrsnost autora i autorskog tima, profesionalno iskustvo autora i autorskog tima, nagrade i priznanja za umjetnički rad, sudjelovanje na međunarodnim projektima i programima, broj premijernih predstava u zadnje dvije godine, broj repriznih izvedbi u zadnje dvije godine, da je projekt dio programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2017., da je projekt dio programa javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017.

Umjetnici podržani rezidencijalnim programom su:

Roberta Milevoj

Martina Granić

Zrinka Lukčec – Kiko

Katarina Đurđević

Mirjana Preis

Rezidencijalni program Zagrebačkog plesnog centra podrazumijeva koprodukciju sa ZPC-om, što znači da ZPC osigurava prostor za probe, tehničku podršku i vodstvo, posao PR-a, marketinga i prodaje i premijerno izvođenje projekta u ZPC-u. Rezidenti imaju pravo prvenstva za ugovaranje repriznih izvedbi. Osigurava se dizajner rasvjete, snimanje i fotografiranje predstave.