XDraw – Rescore

Koreografija je nadahnuta serijom glifografskih crteža poznatog američkog umjetnika pop-arta Jima Dinea. Tony Thatcher reinterpretirat će 40 crteža Jima Dinea, što će biti polazište za stvaranje pokreta, koreografskih struktura i vokabulara predstave kao i slikovnih otisaka, koje će predstaviti izvođačima kao temeljni motiv i poticaj za izgradnju njihova vlastitog pokreta.

Neposredno Thatcherovo promatranje i prolaženje kroz crteže Jima Dinea u Muzeju Morgan bit će dobar temelj za njegovu interpretaciju i reinterpretaciju, na čemu će se graditi dramaturgija projekta.

Jim Dine poznati je američki umjetnik pop-arta. Sudjelovao je na prvoj povijesnoj izložbi pop-arta u Muzeju Norton Simon u New Yorku zajedno s Royem Lichtensteinom i Andyjem Worholom.

Crteže koje će uključiti u ovu predstavu napravio je u minhenskoj Gliptoteci (Muzej antičkih skulptura) te je svih 40 crteža nadahnuto drevnom antičkom kulturom.

Pripremajući se za projekt, Tony Thatcher održat će predavanje o „prijedlozima improvizacije” somatskim postupcima u ravnoteži i trajanju, iskušavanju odnosa težine i pojedinih dijelova tijela u mirovanju. Taj postupak predstavljen je na konferenciji Međunarodnog udruženja za plesnu medicinu i znanost (IADMS) u Baselu, na Sveučilištu Concordia u Montrealu te na konferenciji Svijest i eksperimentalna psihologija (CEP) u Cambridgeu

Riječ je o prezentaciji rada na desetodnevnoj rezidenciji na Kamenjaku, Istra. Projekt će se nastaviti razvijati u 2018.

Ulaz je BESPLATAN!

Trajanje: 20 minuta


Izvedba: Studenti Trinity Laban Conservatoire for Music and Dance-London i Studenti Studija plesa ADU-Zagreb 

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.