Vidim, vidim…

Male forme: Vidim, vidim…

Koreografija Vidim, vidim… nastavak je istraživanja započetog koreografijom Eye Sea I See, koja načinje pitanje manipulacije gledatelja i usmjeravanja njegove pozornosti – pitanje njegova sudjelovanja i prostora u samom izvedbenom činu. U nastavku istraživanja naglasak je na slici, odnosno na prostorima koji se nude gledatelju za upisivanje vlastitih čitanja u sadržaje koji se pred njim rastvaraju, grade, izvrću, dekonstruiraju i transformiraju, otkrivajući nove potencijale i nove prostore upisivanja u njih.

U okviru programa Male forme Studio za suvremeni ples tradicionalno se otvara koreografskim eksperimentima plesača iz ansambla, ali i izvan njega. Programom pružamo osnovne uvjete za istraživački koreografski rad, produkcijsku i postprodukcijsku potporu te na taj način potičemo i ohrabrujemo mlade, talentirane umjetnike na promišljeniji, a samim time i kvalitetniji plesni izraz. Također, uz mentorstvo umjetničkog voditelja i suradnju ostalih članova ansambla i suradnika, komunikacijom i umjetničkim dijalogom možemo učinkovitije u kreativnu ozračju ostvariti opsegom manje, ali kvalitetom zasigurno važnije projekte mladih autora.


Autorica: Nikolina Medak

U suradnji s izvođačicama: Filipa Bavčević, Ida Jolić, Martina Tomić

Oblikovanje svjetla: Sara Bundalo

Fotograf: Neven Petrović

Najavna fotografija: Iva Korenčić

Produkcija: Studio za suvremeni ples u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom

Producent: Branko Banković

Umjetnička voditeljica: Bosiljka Vujović-Mažuran

Predstava je realizirana uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.

U sklopu programa KOREOSPEKTAR

 

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.