Šumastikus

"Šumastikus " je priča o prijateljstvu dvoje djece protagonista Roze i Draška, mašti i preživljavanju u šumi. Projekt koji putem same predstave objedinjuje dramaturški autorski predložak koji sadrži lektirne naslove osnovnoškolskog programa te suvremeni pristup publici uzrasta osnovnoškolske dobi kojima se tokom i nakon same izvedbe predstave implementira znanje i svladavnje nekih osnovnih komunikacijskih vještina te konkretnije- vještina za preživljavanje u prirodi. Uz predstavu, nakon pojedinih izvedbi, održavat će se i radionica za djecu.


Autori: Sanja Milardović i Petar Cvirn 

Producent: Petar Cvirn

Fotografija: Filip Beusan

Odnosi s javnošću: Mia Bučević, za TeatruM

Produkcija: Umjetnička organizacija TeatruM

Predstavu je sufinancirao Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.