OSTATCI/ sjećanja

Maja Drobac kao autorica i izvođačica postavlja svoje tijelo, pokret, zabilježene misli, intervjue, slike, predmete i odjeću, ne bi li prizvala sjećanja na period kada je u Indiji proučavala kulturu Devadasi svećenica koje su kao čuvarice tradicije bharatanatjama utjelovljavale učenje tog plesa i glazbe.

Da li je moguće s vremenske distance približiti nekome zajedničku prošlost koja je za većinu sudionika ovog istraživanja izgubljena, ili nikada nije niti bila poznata? U potrazi za sjećanjem stalno se isprepliću, susreću, dopunjavaju, ali i razilaze dualnosti zapadne i istočne kulture, tradicije i suvremenosti, klasičnog i subverzivnog. Time se gradi predstava gdje izvedba potiče sjećanje, a sjećanje postaje izvedba.

Predstava je dio jedinstvenog diplomskog rada na studiju Antropologije te studiju Etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomski rad:

Analizom klasičnog indijskog plesa bharatanatjama predstavit ću i protumačiti današnji i nekadašnji način življenja devadasi žena, skupine koje su prema hinduističkoj tradiciji služile u hramovima u Indiji. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio bavi se istraživanjem uloge devadasi žena u održavanju kulture bharatanatjama i njezinim mijenama. Drugi se segment usmjerava na analizu suvremene izvedbe sjećanja na primjeru plesne predstave OSTATCI / sjećanja. Istraživanje će se temeljiti na etnografskoj građi, autoetnografskim zapisima, intervjuima i analizi plesnog materijala tijekom rada na predstavi.

Mentorice: dr. sc. Sanja Potkonjak i dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević


Autorica: Maja Drobac
Suautorice: Deborah Hustić i Maja Marjančić

Elektronska glazba: Deborah Hustić

Koreografija Mate Malayadwaja: Dr. Lalitha Srinivasan

Dramaturgija: Maja Marjančić

Ritam: Maja Drobac
Originalni zapis videa: Jasenko Rasol, 2010. godina
Video montaža: Majda Džanić, 2018. godina
Fotografije u predstavi: Maja Drobac, 2009. godina te fotografije preuzete s interneta
Autorica vizuala: Ana Coban
Montaža glazbe: Igor Zlokić

Tehnička pomoć: Marino Frankola i Duško Richtermoc
Fotografija: Neven Petrović
Suradnja: lukaeura, Plesni kolektiv d_lc i Zagrebački plesni centar

Hvala Plesnom centru TALA i Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje za prostor.

Projekt je podržan sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba te Ministarstva kulture RH za 2016. godinu.

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.

Trailer: