ODJEK

program Koreospektar

Plesni solo Odjek autorice Margarete Sinković nastaje iz dvaju motivacijskih uporišta: iz želje za uspostavljanjem specifična izvođačkog odnosa s glazbom te iz želje za istraživanjem auditivnog aspekta plesačkog tijela. Točnije, za istraživanjem tijela koje će prezentirati tihi ples. Dramaturško povezivanje glazbenog s tjelesno-izvođačkim slojem izvedbe uspostavlja se definiranjem gotovo oksimoronskog konceptualnog pitanja kako glazba može naglasiti tihost u plesnoj proizvodnji građe.

Izvođačke strategije autorice u razrješavanju navedenog problema jesu uspostavljanje slušalačkog modusa u gledanju plesne izvedbe, uspostavljanje tijela koje je u službi podupiranja auditivnog (glazbenog) ambijenta (drugim riječima, plesa koji ne ometa glazbeno izlaganje) te ustrajanje na tzv. prostornim nepravilnostima koje dovode do poroznosti koreografije u svrhu prostorno-ambijentalne transformacije plesnog izlaganja.

Naslov Odjek tako ne ostaje samo metafora kojom se želi recepcijski bojiti izvedba nego mu je namijenjena i funkcija opisivanja ciljana rezultata scenskog procesa, a to je zadržavanje i ustrajanje na stišanosti kao zadnjoj instanci prostorno-vremenskog odjekivanja, u ovom slučaju plesnog sadržaja.


Koreografija i izvedba: Margareta Sinković
Glazba: Elizabeta Marjanović
Dramaturgija: Luka Bosanac
Oblikovanje svjetla: Ema Kani
Fotografija: Eva Šustar
Vizualna rješenja: Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković
Produkcija: UPUH
Koprodukcija: ZPC

Premijerna izvedba: 4. veljače 2023, ZPC
Trajanje: 45 minuta

 

Projekt je ostvaren u okviru ZPC-ova razvojno-produkcijskog programa KOREOSPEKTAR 2023.
Program i projekte poduprli su Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Zagreb te Zaklada Kultura nova.

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.

Trailer: