Odjednom odasvuda

Koautorski plesni duet Brune Isakovića i Mie Zalukar Odjednom odasvuda istražuje ukupnost utjecaja na (i)racionalne odluke i stanja te kroz pokret i susret dvaju tijela donosi spektar značenja i kvalitetu njihovog naboja na površinu. Satkani smo od svoje povijesti, naša su djela rezultat životnih iskustava, naših (ne)sigurnosti i osobnih stremljenja ka budućnosti.

ODJEDNOM ODASVUDA rastvara složenu strukturu naših odluka i kroz njihove procijepe pojačava vidljivost onoga što nije naočigled prisutno.

Cijena ulaznice: 40,00kn

Cijena ulaznica za grupne posjete, članove strukovnih udruga UPUH-a i PULS-a,  polaznike edukativnih  programa u ZPC-u: 30,00kn


Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.