NITI

Plesna predstava Niti kazališni je generacijski susret dviju autorica koje se svaka u svojem okruženju zalaže za napredak suvremene plesne umjetnosti. Iako djeluju u različitim sredinama, različitih su edukacija, estetika i stilova rada, obje preispituju pokret i smisao kretanja. Senka Baruška predstavlja nam koreografiju koja se oslanja na dijelove njezinih prijašnjih koreografija oblikovanih za specifična mjesta kvarnerskog kraja u kojima je ambijent ravnopravni partner plesačima i glazbi. Ovo je prigoda da pogledamo njezin rad u kazališnom okruženju i uživamo u čistom plesu.
Koreografija Jasne Čižmek Tarbuk nastala je jednim dijelom Lovranu u sklopu rezidencije koju je organizirala Senka Baruška i nadahnuta je opuštajućim kretanjem kamenčića nošenih morskim valovima i glazbom handpana. Na taj pomalo hipijevski dio nadovezuje se sasvim novo, energičnije propitivanje grupne dinamike, pri čemu istražujemo je li prirodnije grupiranje ili odvajanje i koliko je u toj igri lako prekinuti niti koje nas povezuju. Plesači u predstavi dio su generacije koja je još za školovanja pokazala izniman talent te je pred njima nedvojbeno još mnogo plesnih godina.

 


Koreografija : Senka Baruška i Jasna Čižmek Tarbuk
Plešu: Ines Borić, Dorotea Domović, Ena Marković, Dora Šašić, Roko Šašić
Glazbeno oblikovanje: Lovro Stipčević i Sara Jakopović
Autori glazbe: Mihalj Ivković, Ivan Judaš. Lovro Stipčević i Sara Jakopović
Oblikovanje svjetla: Tomislav Maglečić
Fotografija i video: Fanni Hajnal
Grafička obrada: Jadranka Hlupić Dujmušić

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.