Koreografska Fantazija br. 4: pas de deux

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 4: pas de deux

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 4 sljedeći je rad u nagrađivanoj seriji radova (Nagrada hrvatskog glumišta za najbolje koreografsko ostvarenje (ples) i godišnja nagrada strukovne Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za koreografiju) koja produbljuje polje razmatranja koreografije i njezinih izvedbeno-ontoloških simptoma, a koja želi istražiti poluge plesa kao afirmativne proizvodnje memorije.

U izvedbi dvoje i petoro plesnih umjetnika: Sare Piljek i Marina Lemića te Marine Brajdić, Maje Jakuš-Mejarec, Ive Katarinčić, Nike Sarajlija i Dore Sarikaye, KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 4: pas de deux istražuje ples u dvoje i njegove kontingencije. U kompleksnom arhitekturnom okolišu donjeg dijela grada izvedba integrira implikacije materijalnosti strukture pokreta, a rad objedinjuje specifični glazbeni komad skladatelja Alvina Luciera Music on a Long Thin Wire.

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 4: pas de deux razmišlja o prostoru plesa kao susretu materijalnih, strukturnih i vremenskih elemenata koji u horizontalnoj ravni nose zalog moderne, potvrđujući i dekonstruirajući njezinu povijest. Različiti elementi zvuka, plohe i oblika susreću se uvijek iznova, pokušavajući formulirati ideje iz kojih učimo nešto o karakteru i teksturi okoliša koje nas na različitim razinama okružuje i formatira.

Music on a Long Thin Wire komad je koji je Alvin Lucier osmislio 1977. godine, a nastao je kao eksperiment u okviru nastave glazbene akustike koju je vodio, razapevši kratku metalnu žicu preko laboratorijskog stola. Fasciniran rezultatom koji je demonstracija proizvela, Lucier nastavlja razmišljati o različitim mogućnostima tog eksperimenta da bi nakon nekoliko tjedana osmislio prenosivi instrument čija se duljina mogla prilagođavati različitim prostorima.

U ideji izravnog materijala kao finalnog umjetničkog okoliša prepoznali smo središnju polugu ovog koreografskog istraživanja, a široka paleta analognih zvukovnih oscilacija zaokružuje ovaj rad kao mjesto razmišljanja o kontingencijama čiste, neposredovane materijalne strukture.

Premijera:

9. srpnja 2019. u 19:30 sati

Izvedbe:

10. srpnja 2019. u 19:30 sati

11. srpnja 2019. u 19:30 sati

12. srpnja 2019. u 19:30 sati

13. srpnja 2019. u 19:30 sati

Lokacija izvedbe:

BCI – GI – 7. razina

Vukovarska 72, 10000 Zagreb

Ulaz je slobodan za sve izvedbe.

Rezervacije & informacije: blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr


Autorica i koreografkinja: Marjana Krajač

Izvedba: Sara Piljek & Marin Lemić

Izvedba: Marina Brajdić, Maja Jakuš-Mejarec, Iva Katarinčić, Nika Sarajlija, Dora Sarikaya

Glazba: Alvin Lucier

Fotografije: Tjaša Kalkan & Matija Kralj

Dokumentacija: Tjaša Kalkan & Matija Kralj

Grafičko oblikovanje: Valentina Toth

Tehnički direktor: Duško Richtermoc

Tehnička asistencija: Leonardo Krakić

Koordinacija lokacije: Nina Boro

Komunikacije: Anita Klapan

Produkcija: Sodaberg koreografski laboratorij

Realizirano u suradnji Zagrebačkog plesnog centra i umjetničke organizacije Sodaberg koreografski laboratorij. Projekt je realiziran uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

Zahvale: Normela Krešić-Vrkljan, Adrijana Barbarić-Pevek, Maroje Mrduljaš, Aleida Viduka, Ivana Pinjušić-Bužančić.

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.