GANZ NOVE PERFORACIJE 2019

Festival Ganz nove Perforacije, 27.6.-2.7.2019.

Festival Ganz nove Perforacije ove godine održava se jedanaesti put i dalje s namjerom poticanja umjetničkih istraživanja i produkcija
domaće i međunarodne neovisne scene. Predstaviti će umjetnike iz Hrvatske, Austrije, Sjeverne Irske i Japana, a osim u Zagrebu festival se održava i u Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Koprivnici, Zadru i Osijeku.

Organizacija: Udruga Domino
https://thisisadominoproject.org/ganznoveperforacije/  

 


Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.