CRVENILO NA HORIZONTU

Koncept predstave proizlazi iz teze da je sav život pojedinca određen ideologijom u kojoj živi. Već od samog rođenja ideologija pozicionira pojedince kao subjekte vlastitih ideoloških izjava, a s tim i vlastitog iskustva. Svi smo već od rođenja interpolirani kao subjekti od strane ideologije, preuzimamo nametnute identitete i društvene uloge, živimo i mislimo unutar unaprijed nam predodređenih okvira i iako vjerujemo da smo sami kreatori vlastitog iskustva ono je u stvarnosti konstruirano ideološkim kodovima.

Ideologija je sustav reprezentacija unutar kojih ljudi žive svoje imaginarne odnose sa stvarnim uvjetima vlastitog postojanja konstruirajući tako lažnu svijest o zbilji, iluziju slobode mišljenja, govora i djelovanja kada je zapravo sva ta sloboda opet unutar ideoloških kodova. Iz toga zaključujemo da svako umjetničko stvaralaštvo pripada određenoj ideologiji i određenom skupu uvjerenja i koncepcija koje su društveno konstruirane. To znači da je i umjetnik u svom ishodištu socijalni i politički kontekst u kojem se umjetničko stvaralaštvo događa. Ili drugim riječima sve što umjetnik, u ovom slučaju autori i izvođači, stvaraju određeno je socijalnim i političkim uvjetima i situacijama, odnosno ideologijom u kojoj žive. Polazeći od jedne tako snažne i radikalne teze ne pružamo otpor niti se bavimo kritikom ideologije koja nas interpolira već prihvaćamo da smo neodvojiv dio nje ali jednako tako i nužan dio nje. Stoga, naše umjetničko stvaranje također je nužnost ništa više niti manje od toga.

Estetika, tjelesna reprezentacija i sam sadržaj predstave samo je audio vizualni prijevod, kazališni prikaz navedene teze, a samim time i ideologije unutar koje živimo i stvaramo po zadanim i nametnutim ideološkim kodovima. Tako nam je ovom predstavom cilj stvoriti atmosferu našeg doživljaja ideologija koje nas određuju i pružiti gledatelju psihodelični audio vizualni doživljaj istog.  


Auorski tim: Kasija Vrbanac, Lara Bubić, Karlo Mrkša

U sklopu programa KOREOSPEKTAR

Cijena ulaznice: 30,00 Kn

 

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.