BOYS BOYS BOYS

program Koreospektar

U Boys Boys Boys plesači istražuju tijelo i propitkuju maskulinitet u odnosu na društvo u kojem egzistiraju. Izvođači tijekom procesa ulaze u prostor intimnog i privatnog, a potom se na sceni poigravaju s istraženim formama i tjelesnostima vlastitih maskulinih i femininih pojava i obilježja. Prigrlivši stereotipne rodne uloge, plesnim se vokabularom s time obračunavaju, a rodnom normativnošću koriste se isključivo kao materijalom koji im u izvedbi nudi širok spektar plesnih mogućnosti.
Postavljajući femininost i maskulinost kao jednako prisutnu u muškom tijelu, njihovo zrcaljenje i redefiniranje ponudilo nam je zanimljiv prostor za istraživanje plesačkog tijela. Osim rodno-tjelesnih pitanja kojima smo se bavili u istraživanju i izvedbi, predstava se nameće kao bitna pojava na plesnoj sceni. Uzimajući samo muškarce u izvedbeni tim, izravno kritiziramo društvo u kojem je ples rezerviran isključivo za žene. Kakvo je to društvo u kojem su neke aktivnosti rezervirane samo za jedan rod, a svako se istupanje iz nametnutih očekivanja diskriminira?


Koreografija: Mateja Miković
Dramaturgija: Espi Tomičić
Izvedba: Endi Schrotter, Karlo Topolovec i Mario Nebosenko
Kostimografija: Nika Čuić
Oblikovanje rasvjete: Ivan Lušičić Liik
Oblikovanje zvuka: Dylan Yanez
Fotografija i video: Timy Šarec
Plakat: Verlauf
Producenti: Sabrina Herak Smoković i Marin Leo Janković

Predstava je nastala u produkciji SABMARINE, a u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom u okviru programa Koreospektar 2022.
Projekt je razvijan putem platforme Mediteranskog plesnog centra u Svetvinčenatu i uz pomoć Akademije dramske umjetnosti.

Sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH i Kulture u zajednici Zaklade Solidarna.

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.

Trailer: