Natrag


21.07.2023.

OBAVIJEST NEOVISNOJ PLESNOJ SCENI – ZPC upućuje tri Javna poziva profesionalnim plesnim umjetnicima u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu

Zagrebački plesni centar upućuje tri Javna poziva profesionalnim plesnim umjetnicima u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu  – Javni poziv za realizaciju premijernih predstava u kategorijama rezidencijalni, nerezidencijalni i program KOREOSPEKTAR, Javni poziv za realizaciju repriznih izvedbi predstava tijekom 2024. te Javni poziv za realizaciju repriznih izvedbi predstava u okviru programa Koreospektar (tijekom veljače 2024.).  Rok prijave je 04. rujna 2023.

Zagrebački plesni centar (ZPC) središnji je prostor suvremenog plesa u Hrvatskoj koji putem koprodukcijskih suradnji i realizacijom vlastitog programa podupire domaće i međunarodne plesne umjetnike u njihovu stvaranju. Na taj način – osiguravajući te, posljedično, osnažujući dinamičnost plesne scene i djelatnosti – Zagrebački plesni centar ima važnu kulturnu i edukativnu ulogu te pruža potporu raznovrsnim inovativnim inicijativama suvremene plesne scene, kontinuirano zagovarajući različitost i pluralnost autorskih vizija te motivirajući umjetnike, publiku i svu zainteresiranu javnost na zajedničko istraživanje i promišljanje koreografskih i drugih plesnih koncepata.

Svrha jednogodišnjih poziva je osnaživanje neovisne plesne scene sa zadaćom osiguravanja adekvatnih uvjeta za rad profesionalnim plesnim umjetnicima, članovima strukovnih plesnih udruga UPUH i UPPU „PULS“. Zadaća je ZPC-a programirati visoko profesionalne plesne predstave hrvatskih autora i njihove reprizne izvedbe, podupirati mlade/neafirmirane autore te cjelokupnu profesionalnu plesnu zajednicu.

Ovim Javnim pozivima ZPC želi oblikovati repertoar plesnih predstava i rad osoblja Centra prema raspoloživim kapacitetima u 2024. godini.

Zagrebački plesni centar upućuje tri Javna poziva za razdoblje tijekom 2024. godine namijenjena profesionalnim plesnim umjetnicima u Hrvatskoj:

    1. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PREMIJERNIH PREDSTAVA  u Zagrebačkom plesnom centru,
    2. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU REPRIZNIH IZVEDBI PREDSTAVA u Zagrebačkom plesnom centru,
    3. JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU REPRIZNIH IZVEDBI PREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA KOREOSPEKTAR TIJEKOM VELJAČE 2024.

Pravo na prijavu imaju profesionalni plesni i izvedbeni umjetnici zastupani od strane strukovnih udruga (Udruge profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“ ili Udruge plesnih umjetnika Hrvatske), odnosno umjetničke organizacije, kazališta, trupe, kolektivi i udruge s područja plesnih i izvedbenih umjetnosti.

Iako ispisani u muškom rodu, Javni se pozivi odnose na osobe svih rodnih identiteta.

Prijavnicu s dodatnom dokumentacijom je potrebno poslati na e-adresu info@zagrebackiplesnicentar.hr do 4. rujna 2023. (zaključno do 23:59 h), s naslovom „Prijava – JP za realizaciju programa u ZPC-u tijekom 2024.”.

Nepotpune i/ili prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatrati će tročlano Stručno povjerenstvo čije članove čini voditeljica plesnog programa ZPC-a te dvoje članova strukovnih plesnih udruga Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva te obrazloženje Odluke članova Povjerenstva o izboru projekata objavit će se na mrežnoj stranici www.zagrebackiplesnicentar.hr najkasnije do 12. rujna 2023.

____________________________________________

Više o pojedinostima svake programske kategorije i prijavnim obrascima potražite pritiskom miša na naziv pojedinog Javnog poziva pod 1, 2, 3 (gore).