Organizacijski tim

VODITELJICA PROGRAMA
Martina Nevistić Vukobrat
nevistic@zagrebackiplesnicentar.hr
091/4872 565

MARKETING I KOMUNIKACIJE
Sara Bačani
zpc.marketing@gmail.com
099/3268 312

PRODUCENT
Jure Matulić
jurematuliczpc@gmail.com
091/4872 564

BLAGAJNA
Katarina Đurđić
blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr
01/6189 655

TEHNIKA
Duško Richtermoc
tehnika.zpc@gmail.com
01/6189 655

TEHNIČKO OSOBLJE
Danica Jarić

VIDEO I FOTOGRAFIJA
Neven Petrović

GRAFIČKI DIZAJN
Andro Giunio

GRAFIČKO UREĐIVANJE
Katarina Đurđić

LEKTURA
Ivana Slunjski

PRIJEVOD
Andrea Rožić

 

MATIČNA USTANOVA /

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Teslina 7
10000 Zagreb – Hrvatska
OIB: 13254939546
zekaem.hr