Natrag


12.12.2017.

 DIVINE BLINDNESS

Uspavane u vlastioj ljepoti, odvojene od svjetovnih zbivanja, božice umjetnosti – Melaniu, Estefaniu i Yovaniku, bogovi šalju na zemlju kako bi osvježile saznanja o tome što je umjetnost danas. One odlaze na putovanje i raspravljaju o proživljenom iskustvu. Divine Blindness je sljepoća bogova, oslabljenog senzibilitea uljuljkanih u vlastitu monumentalnost, za estetiku vremena. Divine Blindness je putopis, dance show, filozofska rasprava i kritika. #whatisartnow #heroesoftheartworld #mainstreamestablishment #ecologyofart #newsupremeisborn