– JP za realizaciju REPRIZNIH IZVEDBI PREDSTAVA u ZPC-u tijekom 2024.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU REALIZACIJU REPRIZNIH IZVEDBI PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM 2024.

 

Po isteku roka prijave, zaključno do 4. rujna 2023. (zaključno do 23:59 h), a za potrebe Javnog poziva, osnovat će se i sastati tročlano Stručno povjerenstvo za izbor i dodjelu potpore realizacije repriznih izvedbi plesnih predstava u Zagrebačkom plesnom centru tijekom 2024. godine.

U okviru Javnog poziva, podržat će se do najviše pet (5) predstava čije će se reprizne izvedbe održati tijekom 2024. godine. Reprizni  program smatra se koprodukcijom Zagrebačkog plesnog centra s neovisnom umjetničkom organizacijom.

Stručno povjerenstvo Javnog poziva prijave će razmatrati prema sljedećim kriterijima:

  • pravilno ispunjena i pravovremeno predana prijavnica s priloženim obveznom tehničkom dokumentacijom predstave (plan rasvjete) te poveznicom na dokumentarističku snimku predstave,
  • kvaliteta prijavljenog koncepta predstave, inovativnost i istraživački pristup te relevantnost teme projekta,
  • način na koji predstava pridonosi razvoju publike, a uzet će se u obzir i plesne predstave za djecu (za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast),
  • profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima, obrazovanje autora iz područja plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima od važnosti za Zagreb i Republiku Hrvatsku.

Reprizni program u ZPC-u osigurava:

  • korištenje prostorom i terminima za probe sukladno raspoloživim kapacitetima ZPC-a,
  • dvije do četiri reprizne izvedbe tijekom godine, u bloku po dvije uzastopne izvedbe,
  • tehničku potporu koja pretpostavlja jednog tehničara ZPC-a (sukladno smjenskom radu) i mogućnost korištenje tehničkom opremom raspoloživom u ZPC-u (svjetlo, ton, video i scena) – poveznica na listu teh. opreme,
  • cjelodnevni termin u crnom studiju ZPC-a za montažu i probu s tehničarom i tehničkom opremom jedan dan prije izvedbenog bloka,
  • promidžbu događaja,
  • hostese, tisak ulaznica i uslugu blagajničkog sustava,
  • prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj umj. organizaciji / udruzi te
  • ZPC selektiranom projektu i neovisnoj umj. organizaciji / udruzi ispostavlja pismo namjere o suradnji za potrebe prijave prema javnim potrebama u kulturi.

Korisnici se obvezuju:

  • potpisati ugovor između neovisne umjetničke organizacije i Zagrebačkog kazališta mladih za prostor ZPC-a,
  • održati produkcijski sastanak s produkcijom ZPC-a najkasnije dva tjedna prije zakazanog termina izvedbe predstave,
  • osigurati jednog tehničara za vođenje predstave i pomoć u montaži u vlastitom aranžmanu i trošku,
  • pravovremeno i kontinuirano obavještavati produkciju ZPC-a o eventualnim promjenama i potrebama projekta,
  • samostalno prodavati i oglašavati predstavu,
  • isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima projekta te
  • isticati suradnju sa ZPC-om u svim javnim nastupima, intervjuima, izvještajima i sl. prilikama.

 

Pravo na prijavu imaju neovisni profesionalni plesni umjetnici zastupani od strane strukovnih udruga (Udruge profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“ ili Udruge plesnih umjetnika Hrvatske), odnosno neovisna umjetničke organizacije, kazališta, trupe, kolektivi i udruge s područja plesnih i izvedbenih umjetnosti.

Iako ispisan u muškom rodu, Javni se poziv odnosi na osobe svih rodnih identiteta.

Prijavnicu s dodatnom dokumentacijom je potrebno poslati na e-adresu info@zagrebackiplesnicentar.hr do 4. rujna 2023. (zaključno do 23:59 h), s naslovom „Prijava – JP za realizaciju programa u ZPC-u tijekom 2024.”. Nepotpune i/ili prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatrati će tročlano Stručno povjerenstvo čije članove čini voditeljica plesnog programa ZPC-a te dvoje članova strukovnih plesnih udruga Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva te obrazloženje Odluke članova Povjerenstva o izboru projekata objavit će se na mrežnoj stranici www.zagrebackiplesnicentar.hr najkasnije do 12. rujna 2023.

 

Preuzmite ovdje: PRIJAVNICA – REPRIZNI PROJEKTI u ZPC-u 2024. (obrazac u Word-u).