– JP za realizaciju PREMIJERNIH PREDSTAVA u ZPC-u tijekom 2024.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PREMIJERNIH PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM 2024.

 

Po isteku roka prijave, zaključno do 4. rujna 2023. (zaključno do 23:59 h), a za potrebe Javnog poziva, osnovat će se i sastati tročlano Stručno povjerenstvo za izbor i dodjelu potpore premijernim projektima tijekom 2024. prema sljedećim programskim kategorijama:

– do tri (3) predstave u kategoriji *REZIDENCIJALNI  program,

– do tri (3) predstave u kategoriji *NEREZIDENCIJALNI  program te

– do dvije (2) predstave u kategoriji programa *KOREOSPEKTAR.

 

Stručno povjerenstvo Javnog poziva prijave će razmatrati prema sljedećim kriterijima:

  • pravilno ispunjena i pravovremeno predana prijavnica s jasnim operativnim planom te priloženim obveznim dodacima prijavi,
  • kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, inovativnost i istraživački pristup, a u obzir će se uzeti i hibridne forme,
  • aktualnost teme projekta,
  • način na koji predstava pridonosi razvoju publike,
  • uzet će se u obzir i plesne predstave za djecu (za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast),
  • profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima, obrazovanje autora iz područja plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima od važnosti za Zagreb i Republiku Hrvatsku.

Pravo na prijavu imaju profesionalni plesni umjetnici neovisne scene zastupani od strane strukovnih udruga (Udruge profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“ ili Udruge plesnih umjetnika Hrvatske), odnosno umjetničke organizacije, kazališta, trupe, kolektivi i udruge s područja plesnih i izvedbenih umjetnosti.

Iako ispisan u muškom rodu, Javni se poziv odnosi na osobe svih rodnih identiteta.

Prijavnicu s dodatnom dokumentacijom je potrebno poslati na e-adresu info@zagrebackiplesnicentar.hr do 4. rujna 2023. (zaključno do 23:59 h), s naslovom „Prijava – JP za realizaciju programa u ZPC-u tijekom 2024.”. Nepotpune i/ili prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Pristigle prijave razmatrati će tročlano Stručno povjerenstvo čije članove čini voditeljica plesnog programa ZPC-a te dvoje članova strukovnih plesnih udruga Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Udruga profesionalnih plesnih umjetnika „PULS“.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva te obrazloženje Odluke članova Povjerenstva o izboru projekata objavit će se na mrežnoj stranici www.zagrebackiplesnicentar.hr najkasnije do 12. rujna 2023.

 

Preuzmite ovdje: PRIJAVNICA – PREMIJERNI PROJEKTI u ZPC-u 2024. (obrazac u Word-u).

_______________________________________________________________________________________

* REZIDENCIJALNI PROGRAM

Rezidencijalni program smatra se koprodukcijskom suradnjom Zagrebačkog plesnog centra s neovisnom umjetničkom organizacijom ili udrugom, omogućava razvoj plesnog projekta u profesionalnim uvjetima u skladu s resursima kojima ZPC raspolaže. Namijenjen je profesionalnim plesnim umjetnicima/autorima koji su dosad ostvarili pet i više autorskih radova. U programskoj kategoriji Rezidencijalni program ZPC će poduprijeti do tri (3) premijerne predstave tijekom 2024. godine. Rezidencijalni  program smatra se koprodukcijom Zagrebačkog plesnog centra s neovisnom umjetničkom organizacijom.

Rezidencijalnim programom ZPC osigurava:

  • pravo prvenstva u korištenju prostorom i terminima za probe,
  • oblikovanje rasvjete, prisutnost dizajnera rasvjete na probama i izrada tehničke dokumentacije,
  • tehničku potporu i mogućnost korištenje tehničkom opremom raspoloživom u ZPC-u (svjetlo, ton, video i scena) – poveznica na listu teh. opreme,
  • premijernu izvedbu,
  • tehničko vođenje predstava na repriznim izvedbama tijekom 2024. godine,
  • honoriranje repriznih izvedbi tijekom 2024. (do maksimalno pet izvođača),
  • fotografiranje i dokumentarističko snimanje predstave,
  • promidžbu događaja,
  • hostese, tisak ulaznica i usluga blagajničkog sustava te
  • ZPC selektiranom projektu ispostavlja pismo namjere o suradnji za potrebe prijave organizatora prema javnim potrebama u kulturi.

Korisnici se obvezuju:

  • potpisati ugovor između neovisne umjetničke organizacije i Zagrebačkog kazališta mladih za prostor ZPC-a,
  • održati produkcijski sastanak s produkcijom ZPC-a najkasnije dva tjedna prije zakazanog termina izvedbe predstave,
  • osigurati jednog tehničara za vođenje predstave i pomoć pri montaži i demontaži predstave u vlastitom aranžmanu i trošku,
  • pravovremeno i kontinuirano obavještavati produkciju ZPC-a o eventualnim promjenama i potrebama projekta,
  • samostalno prodavati i oglašavati predstavu,
  • isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima projekta te
  • isticati suradnju sa ZPC-om u svim javnim nastupima, intervjuima, izvještajima i sl. prilikama.

_______________________________________________________________________________________

* NEREZIDENCIJALNI PROGRAM

Nerezidencijalni program namijenjen je prijavljenim projektima profesionalnih plesnih umjetnika/autora koje Stručno povjerenstvo nije izabralo u kategoriju rezidencijalnog programa, no procjenjuje da svojom kvalitetom može doprinijeti razvoju plesne scene, publike i programu ZPC-a.

U programskoj kategoriji Nerezidencijalni program ZPC-a poduprijet će do tri (3) premijerne predstave tijekom 2024. godine. Nerezidencijalni  program smatra se koprodukcijom Zagrebačkog plesnog centra s neovisnom umjetničkom organizacijom.

Nerezidencijalni program uključuje:

  • korištenje prostorom i terminima za probe ZPC-a sukladno raspoloživim kapacitetima,
  • tehničku potporu koja pretpostavlja jednog tehničara ZPC-a (sukladno smjenskom radu) i mogućnost korištenje tehničkom opremom raspoloživom u ZPC-u (svjetlo, ton, video i scena) – poveznica na listu teh. opreme,
  • premijernu izvedbu,
  • hostese, tisak ulaznica i usluga blagajničkog sustava,
  • prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj umjetničkoj organizaciji / udruzi te
  • ZPC selektiranom projektu i neovisnoj umj. organizaciji / udruzi ispostavlja pismo namjere o suradnji za potrebe prijave prema javnim potrebama u kulturi.

Korisnici se obvezuju:

  • potpisati ugovor između neovisne umjetničke organizacije / udruge i Zagrebačkog kazališta mladih za prostor ZPC-a,
  • osigurati jednog tehničara za vođenje predstave i pomoć u montaži u vlastitom aranžmanu i trošku
  • održati produkcijski sastanak s produkcijom ZPC-a najkasnije dva tjedna prije početka rada na predstavi
  • samostalno prodavati i oglašavati predstavu,
  • isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima te
  • isticati suradnju sa ZPC-om u svim javnim nastupima, intervjuima, izvještajima i sl. prilikama.

_______________________________________________________________________________________

* PROGRAM KOREOSPEKTAR

Koreospektar je namijenjen mlađim i/ili neafirmiranim profesionalnim plesnim umjetnicima. Programom se pospješuje afirmiranje mladih umjetnika i stručnih suradnika u području plesne umjetnosti te podupiru novi talentirani umjetnici u njihovu koreografskom radu.

U programskoj kategoriji Koreospektar  ZPC-a poduprijet će do dvije (2) premijerne predstave tijekom 2024. godine. Premijerni program Koreospektar  smatra se koprodukcijom Zagrebačkog plesnog centra s neovisnom umjetničkom organizacijom i/ili pojedinačnim autorom članom plesne strukovne udruge.

Premijerni programom Koreospektar  osigurava se:

  • korištenje prostorom i terminima za probe ZPC-a sukladno raspoloživim kapacitetima,
  • oblikovanje rasvjete, prisutnost dizajnera rasvjete na probama i izrada tehničke dokumentacije,
  • tehničku potporu i mogućnost korištenje tehničkom opremom raspoloživom u ZPC-u (svjetlo, ton, video i scena) – poveznica na listu teh. opreme,
  • tehničko vođenje predstava na repriznim izvedbama tijekom 2024. godine,
  • promidžbu događaja,
  • fotografiranje i dokumentarističko snimanje predstave,
  • premijernu izvedbu,
  • hostese, tisak ulaznica i usluga blagajničkog sustava,
  • prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj umj. organizaciji / udruzi te
  • ZPC selektiranom projektu i neovisnoj umj. organizaciji / udruzi ispostavlja pismo namjere o suradnji za potrebe prijave prema javnim potrebama u kulturi.

Korisnici se obvezuju:

  • potpisati ugovor između neovisne umjetničke organizacije / udruge i Zagrebačkog kazališta mladih za prostor ZPC-a,
  • održati produkcijski sastanak s produkcijom ZPC-a najkasnije dva tjedna prije početka rada na predstavi
  • samostalno prodavati i oglašavati predstavu,
  • isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima te
  • isticati suradnju sa ZPC-om u svim javnim nastupima, intervjuima, izvještajima i sl. prilikama.

 

Preuzmite ovdje: PRIJAVNICA – PREMIJERNI PROJEKTI u ZPC-u 2024. (obrazac u Word-u).