THREADS


Koreografija : Senka Baruška i Jasna Čižmek Tarbuk
Plešu: Ines Borić, Dorotea Domović, Ena Marković, Dora Šašić, Roko Šašić
Glazbeno oblikovanje: Lovro Stipčević i Sara Jakopović
Autori glazbe: Mihalj Ivković, Ivan Judaš. Lovro Stipčević i Sara Jakopović
Oblikovanje svjetla: Tomislav Maglečić
Fotografija i video: Fanni Hajnal
Grafička obrada: Jadranka Hlupić Dujmušić

Next shows:

There are no available shows