Natrag

Poezija i fizikalitet – Ivana Đula i Martina Tomić

Radionica


Radionica Poezija i fizikalitet, dramaturginje Ivane Đula i plesačice Martine Tomić, bavi se pronalaženjem alata za translataciju poetske forme u pokret. Naslanjajući se na odabrane poetske materijale, istraživat ćemo mogućnosti njihovog prijenosa u individualne plesne materijale koji bi funkcionirali u odnosu tria. U koreografiranju tih plesnih odgovora, naglasak ćemo staviti na krajeve i početke pokreta, ispitujući pritom što je uopće kraj pokreta, stiha ili pjesme te kako neki kraj može postati početak i obrnuto. Osim toga, materijale bi tražili i kroz različite tehnike zaustavljanja pokreta, proizašle iz pauza i njezinih sinonima koje ćemo pronalaziti u plesu i poeziji.