Natrag

SUVREMENE PLESNE TEHNIKE – IDA JOLIĆ

Trening


Satovi se temelje na pronalaženju funkcionalnosti pokreta unutar bržih i kompleksnijih plesnih sekvencija s elementima na podu i u vertikali. Plesnom građom osvještavamo trodimenzionalni pokret istražujući ga i povećavajući s pomoću rotacija u zglobovima uzrokovanim kretanjem iz periferije prema središtu tijela.
Sat počinjemo jednostavnim vježbama s fokusom na povezivanju i zagrijavanju gornjeg i donjeg dijela tijela. U fiksnim plesnim sekvencijama radimo na snazi, kompaktnosti i postavljanju cijelog tijela prema osi. Plesnim vokabularom usredotočujemo se na prostornu osviještenost, ritmičnost, dinamiku i volumen.

 

/ BIOGRAFIJA

IDA JOLIĆ (1989, Zagreb), godine 2011. upisuje Tanzfabrik u Berlinu u kojoj se educira u području suvremenog plesa, a predaju joj međunarodni pedagozi i koreografi. Plesnu edukaciju nastavlja 2015. upisujući nastavnički smjer na Odsjeku plesa na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, na kojoj stječe zvanje nastavnika suvremenog plesa.
Kao izvođačica sudjelovala je u raznim predstavama hrvatske i međunarodne produkcije. Godine 2015. koreografira i izvodi solo kao reaktor u sklopu Break a Leg laboratorija Task na festivalu Platforma mladih koreografa. Godine 2019. s koautorom Marinom Lemićem koreografira i izvodi plesnu predstavu Transformeri, za koju su nagrađeni dvjema strukovnim nagradama UPUH-a i UPPU-a Puls za najbolju izvedbu (Ida Jolić) i najbolju koreografiju.
Radi kao pedagoginja sa svim uzrastima u području suvremenog plesa te drži radionice u Zagrebu i Hrvatskoj. Koreografirala je u predstavama Joj, Hrvati (Luda kuća), Grane smo na vjetru (GK Zorin dom) i Soba u suradnji s Teatrom Mašina igre.
Od 2018. radi kao umjetnička asistentica na Odsjeku plesa na ADU, a od 2020. kao vanjska suradnica i predavačica na kolegiju Suvremena plesna tehnika. Godine 2019. postaje članicom Studija za suvremeni ples. Članica je Udruge plesnih umjetnika Hrvatske i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.