TRANSFORMERI

Predstava Transformeri polazi od ideje transformativnoga tijela nalazeći vokabular kojim se na razini tjelesne ekspresije, uključujući pokret, mimiku i glas, uspostavlja komunikacija između dvaju entiteta. Transformativno tijelo jest tijelo u stalnoj mijeni koje se mijenja vođeno unutarnjim impulsima, ali i potaknuto podražajima izvana, svojim mijenama utječući i na promjenu okoline, prostora i drugih tijela koja se u njegovoj blizini zatječu. U duetu Transformeri istražuje se kako dva tijela, dva ne do kraja definirana entiteta, tijekom susreta preobražavaju jedno drugo, ostaju li transformacijski procesi zasebni ili su zbog međudjelovanja nužno dijeljeni, zrcale li se pojedinačni entiteti jedno u drugome ili se susretom promijenjeni međusobno udaljavaju. Možemo li se doista dokraja pojmiti? Kako tijelom i osjetilnošću razumijevati potrebe i htijenja drugoga tijela? Može li se tijelom komunicirati ono što jeziku izmiče?


Autori i izvodači: Ida Jolić i Marin Lemić
Dramaturška podrška ZPC-a: Ivana Slunjski
Oblikovanje zvuka i odabir glazbe: Luka Gamulin
Fotografija: Iva Korenčić
Grafičko oblikovanje: Iva Leustek
Producent: Ivan Mrđen
Produkcija: ON/A, 2019.

Projekt je podržan sredstvima Ministarstva kulture i realiziran u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom unutar programa Koreospektar.

Nagrada strukovnih udruga suvremenog plesa za sezonu 2018/2019: najbolja koreografija (Ida Jolić i Marin Lemić) i najbolja pojedinačna izvedba (Ida Jolić).
Nagrada hrvatskog glumišta 2020. za najbolje umjetničko ostvarenje – muška uloga (Marin Lemić).

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.

Trailer: