KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 3

KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 3 sljedeći je rad u nagrađivanoj seriji radova (Nagrada Hrvatskog glumišta za izuzetno koreografsko postignuće i Godišnja nagrada Strukovne Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za koreografiju) koja produbljuje polje razmatranja koreografije i njenih izvedbeno-ontoloških simptoma, a koja želi istražiti poluge plesa kao afirmativnu proizvodnju memorije koja omogućuje da kodove forme čitamo kao artikulaciju estetskih ideja i njihovih dosega, pa i njihovih transformacija ili rekontekstualizacija.

U postavu plesnog studija, koreografija susreće Sonate i interludije za preparirani klavir skladatelja Johna Cagea, u srazu elemenata unutarnje i vanjske arhitekture. Cage je rad na ovom ciklusu započeo u veljači 1946. godine, a kasnije je napisao da ga je skladao “svirajući klavir, slušajući razlike i donoseći odluke”. Na nekoliko mjesta ponudio je i poetsku metaforu za proces, uspoređujući ga sa skupljanjem školjki u šetnji plažom.

U izvedbi pet plesača; Filipa Bavčević, Marin Lemić, Silvia Marchig, Sara Piljek, Nastasja Štefanić, a s radnim podnaslovom Otvoreni procesi, KOREOGRAFSKA FANTAZIJA BR. 3 razmatra plesnu izvedbu kao širi umjetnički zahvat. Čini nam se važnim ostati lojalan procesnosti plesa i njegovog gradiva te uvijek iznova etablirati postavke historijske moderne u samoj namjeri plesnog rada. Strpljivim istraživanjem pojedinačnih slojeva, Otvoreni procesi razmatraju plesni rad u dubinu, otvarajući nove optike u ovom kontinuiranom istraživanju koreografskog.

 

Marjana Krajač jedna je od najistaknutijih hrvatskih koreografkinja. Autorica je brojnih koreografskih, autorskih i istraživačkih radova koji često proširuju granice razumijevanja plesnog i koreografskog medija. Dobitnica je Nagrade Hrvatskog glumišta za izuzetno koreografsko ostvarenje i Godišnje nagrade strukovne Udruge plesnih umjetnika Hrvatske za koreografiju. Njezin umjetnički rad obuhvaća više od petnaest godina kontinuiranog umjetničkog stvaranja u lokalnom i internacionalnom kontekstu, često strukturirajući smjernice o plesnoj umjetnosti i njenom širem značenjskom teritoriju. Surađujući s različitim generacijama plesnih umjetnika te povezujući niti pojedinih umjetničkih pravaca u vidljivu cjelinu, njen koreografski rad predano inzistira na onom sržnom plesnom koje uvijek iznova pronalazi svoju vlastitu inherentnu angažiranost.

 


Autorica i koreografkinja: Marjana Krajač

Izvedba: Filipa Bavčević, Marin Lemić, Silvia Marchig, Sara Piljek, Nastasja Štefanić

Dokumentacija: Tjaša Kalkan

Grafičko oblikovanje: Valentina Toth 

Asistentura: Leonardo Krakić

Gosti na projektu: Nemanja Čađo, Kristina Legin

Tehnički direktor: Duško Richtermoc

Oblikovanje svjetla: Marino Frankola

Komunikacije: Anita Klapan 

Produkcija: Sodaberg koreografski laboratorij

 

Predstava nastaje u suradnji Zagrebačkog plesnog centra, umjetničke organizacije Sodaberg koreografski laboratorij i uz istraživanje Norveške kazališne akademije Sveučilišta Østfold u Fredrikstadu. Realizirana je uz podršku Ministarstva kulture RH te Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba. 

 

 

Sljedeće izvedbe:

Predstava trenutno nije u rasporedu.